Zástupci společnosti VIA ALTA a.s. prezentovali technologická řešení POLYBET pro zpracování odpadních plastů a MULTIFERM pro úpravu a využití bioodpadů a kalů z ČOV zástupcům městských a obecních samospráv a soukromých subjektů na konferenci ODPADY - technologie pro zpracování v Ostravě.

    Cílem konference bylo přispět k rozšíření znalostí o technologických možnostech zpracování odpadů a také eliminovat předsudky ohledně používání některých technologií pro zpracování nebo úpravu odpadů. Účastníci konference získali povědomí o celém spektru dostupných technických řešení pro oblasti zpracování biologicky rozložitelných odpadů, plastových a papírových odpadů i směsných komunálních odpadů.

    Široká škála možných technických řešeních pro nakládání s odpady umožňuje jak zvyšování separačních a recyklačních cílů a tím změnu produkce, tak možnost dalšího materiálového využití jednotlivých druhů odpadů.

    2019-03-28.jpeg