Obchodní značky našich technologických zařízení POLYBET a MULTIFERM jsou chráněny v rejstříku ochranných známek.

    Zařízení POLYBET je průmyslové zařízení pro výrobu kompozitních výrobků ze směsných odpadních plastů a inertních plniv. Technologie materiálově využívající vícedruhové odpadní termoplasty v kombinaci s interními plnivy přeměňuje vstupní suroviny v dekorativní a stavební dílce. Technologie vznikla jako reakce na neuspokojivý stav v odpadovém hospodářství, kdy je velmi významné procento odpadních plastů stále skládkováno bez dalšího materiálového nebo energetického využití. Technologie POLYBET přináší na trh průlomovou možnost využití odpadu a výrobu produktů s vlastnostmi na úrovni moderních materiálů. Více o naší technologii  naleznete zde.

    Zařízení MULTIFERM pro zpracování čistírenských kalů, biologicky rozložitelného odpadu a gastroodpadu pro aplikaci na půdu. Inovativní zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných komunálních odpadů, gastroodpadů (kuchyňský odpad 3. kategorie) a čistírenských kalů. S využitím důmyslné mechanické konstrukce a pozitivní energetické bilance biologických procesů zajištuje úpravu, hygienizaci, sušení a homogenizaci biologicky rozložitelných materiálů pro přímou aplikaci na půdu nebo další alternativní využití. Více o naší technologii naletnete zde.

     

    j.jpg