Ve světle posledního vývoje jsme přijali následující preventivní režimová opatření:

  - veškeré naše obchodní a technické schůzky převádíme na video nebo telekonference, nebo odkládáme, pokud nehrozí riziko z prodlení,

  - zcela jsme omezili pracovní cesty,

  - platí omezený vstup osob mimo zaměstnanců VIA ALTA do areálu společnosti,

  - v nevyhnutelném a zcela krajním případě může vstoupit do areálu cizí osoba jen, když je vybavena rouškou, bez jakýchkoli zdravotních obtíží, po vstupní hygienické proceduře (mytí rukou a desinfekce) a prohlášení, že nebyla ve styku s potenciálně infikovanou osobou nebo se nevrátila z rizikové oblasti. 

  Tato zpřísněná režimová opatření platí do odvolání.

  Image.jfif