V rámci této zakázky jsme pro město Krnov zpracovali technický, technologický a věcný návrh dotřiďovací linky pro zpracování vytříděných složek komunálního odpadu (plast, papír a nápojové kartony, sklo), včetně ekonomické analýzy investičních a provozních nákladů a posouzení možnosti využití dotačních prostředků cílených do této oblasti.
    Záměr a vypracování studie dotřiďovací linky o kapacitě 1000 t/r vycházel z nutnosti rozšíření nedostatečných prostor a kapacity současné dotřiďovací linky komunálních odpadů a potřeby řešit narůstající množství komunálního odpadu, včetně jeho vytříděných složek.

    tříděné PET