Jako jedna z prvních firem z České republiky jsme v listopadu 2015 získali ocenění Evropské komise Seal of Excellence za excelentní návrh projektu pro tzv. SME Insturment pod programem pro výzkum a inovace Horizon 2020. Náš vývojový návrh WasteCON - Technological Line for Thermoplastic Waste for Production of Polymer CONcrete building components (technologická linka pro vužití odpadních termoplastů pro výrobu polymerbetonových stavebních prefabrikátů) byl oceněn za úspěch ve velice konkurenčním procesu posuzování projektů a označen jako velmi inovativní návrh projektu.

    Náš vývoj v této oblasti se tímto nezastavil. I přesto, že jsme dosud nezískali financování dalšího vývoje z SME Instrumentu, pokračujeme ve vývoji v oblasti polymerních betonů jednak na vlastní náklady a od nového roku i za přispění Technologické agentury ČR v rámci programu EPSILON. 

     

    Seal of Excellence EC H2020