Zig-zag pneumatické separátory

Zig-zag pneumatické separátory

Zig-zag separátory třídí lehký materiál od těžkého. Je to ideální nástroj pro odprášení a separaci nadrcených a granulovaných recyklovaných materiálů (plast, guma, elektroodpad, dřevo, papír, popř. obilí, zelenina).

Proud vzduchu potřebný pro separaci prochází separační trubicí odspodu nahoru. Lehký materiál a prach je vyzdvižen, zatímco těžký materiál padá dolů. Zařízení využívá recirkulaci vzduchu.

  • Nabízí přesnou separaci díky několikastupňovým křižným vzdušným proudům
  • Zajistí stálou kvalitu výsledného produktu
  • Minimální nároky na údržbu

Nezávazná poptávka

@