Společnost VIA ALTA a.s. ve spolupráci se Středoevropským technologickým institutem CEITEC vyvinula v rámci projektu výzkumu a vývoje podpořeným Technologickou agenturou České republiky, zařízení na čištění plastových výmětů využívajících principů termického rozkladu a mechanické separace nežádoucích složek. Což umožňuje maximální využití recyklovatelných složek z toho, jinak skládkovaného a spalovaného odpadu. Zařízení je v současnosti chráněno užitným vzorem, který představuje první stupeň ochrany tohoto unikátního řešení.

     

    Osvědčení_užitný vzor.jpg