Úřadem průmyslového vlastnictví byl zapsán již třetí užitný vzor v řadě pro jednu z hlavních částí technologické linky POLYBET - Vsázkovou přípravnu sypkých směsí s kontaktní sušárnou a dvourotorovým temperovaným homogenizérem.

    Obecně lze zařízení použít v jakékoli průmyslové aplikaci, kde je požadavek na mísení alespoň dvou sypkých surovin při požadavku intenzivního sušení minimálně jedné vstupní suroviny. Jako součást technologické linky POLYBET slouží vsázková přípravna k zahřívání, sušení a následné homogenizaci pojiva ve formě hrubě tříděného odpadního plastového materiálu s inertním plnivem (písek, kamenivo, drcené sklo) a přeměňuje vstupní suroviny v dekorativní a stavební dílce. Sypká směs, která je výstupem vsázkové přípravny, je dále pomocí šnekového extruderu temperována na teplotu tání daného termoplastu a jako tavenina je v poslední fázi procesu upravena do podoby finálního výrobku.

    rawpixel-552396-unsplash.jpg