6.2.2019 - Při úvodním jednání v širší skupině jsme se dohodli na rámci spolupráce s výzkumnou skupinou Pokročilé polymerní materiály a kompozity profesora Josefa Jančáře brněnského CEITECu.

    Na společném jednání s pracovníky této výzkumné skupiny, včetně jejího vedoucího prof. RNDr. Josefa Jančáře, CSc. jsme představili naši technologii POLYBET a další záměry ve vývoji a testování kompozitů na bázi odpadních plastů a odpadních inertních plniv. Identifikovali jsme řadu témat pro možné společné řešení od zlepšování mechanických vlastností kompozitů až po procesy umělého stárnutí a testování vlivu provozních podmínek na stabilitu a vlastnosti našich "plastbetonových" kompozitů. Otevření spolupráce s tímto významným vědeckým pracovištěm nám dává potenciál dalšího rozvoje a dalšího výzkumu a vývoje aplikace výrobků a materiálů produkovaných technologií POLYBET v průmyslové praxi.

    CEITEC je výzkumné centrum zaměřené na oblast živých věd, pokročilých materiálů a technologií.  Vznikl v roce 2011 na základech šesti významných brněnských univerzit a výzkumných institucí. Od doby jeho nedávného vzniku se daří budovat významné vědecké centrum, a již nyní se řadí mezi špičkové evropské instituce. Mezi hlavní priority CEITECu patří udržení motivujícího a dynamického mezinárodního vědeckého prostředí, zajištění moderní a nejvyšším standardům odpovídající výzkumné infrastruktury, i politika otevřené komunikace a rovných příležitostí nejen teď, ale i do budoucna. (www.ceitec.eu)

    Hlavní činností výzkumné skupiny Pokročilé polymerní materiály a kompozity je zkoumat pokročilé metody přípravy multifunkčních homogenních a heterogenních polymerních materiálů (biomateriály, elektromateriály a strukturní materiály), charakterizovat jejich strukturu v různých měřítkách, kvantifikovat vztahy struktura-vlastnost-funkce na různých strukturálních úrovních a vyvinout postupy pro konstrukci vlastností této třídy materiálů v procesu jejich přípravy. (https://www.ceitec.cz/pokrocile-polymerni-materialy-a-kompozity-josef-jancar/rg14)

     

    VIA ALTA CEITEC