Ve spolupráci s Nadací ČEZ, městem Hrotovice a obcí Valeč zpracovala společnost VIA ALTA a.s. projektovou dokumentaci pro výstavbu dvou úseků cyklostezky v rámci projektu „Cyklostezka Třebíč – JE Dukovany“.
  Konkrétně se jedná o úsek „Cyklostezka Hrotovice – Bezděkov, 1. etapa“, kde je navržena obousměrná cyklostezka v celkové délce 1 889 m, šířky 3 m. Součástí cyklostezky je mostní objekt přes vodní tok Rouchovanka s délkou přemostění 8 m a celkovou délkou mostu 11,16 m. Trasa cyklostezky na začátku navazuje na již vybudovaný úsek „Cyklostezka Bezděkov – Dalešice“, konec úseku je napojen na stávající polní cestu. 2. etapa cyklostezky přivádějící trasu do intravilánu města Hrotovice je vzhledem k finanční náročnosti realizace výstavby plánována v pozdějším termínu.

  Druhým úsekem je „Cyklostezka Valeč – Bezděkov“, kde je navržena obousměrná cyklostezka v délce 1 472 m, šířky 2 m. Začátek cyklostezky je situován v intravilánu obce Valeč a na svém konci navazuje na plánovanou cyklostezku Hrotovice – Bezděkov.

  Vybudováním uvedených úseků cyklostezek dojde k propojení tří sídelních útvarů v regionu (Hrotovice, Dalešice, Valeč) s odvedením cyklistické dopravy ze silnic II. a III. třídy. Realizace výstavby se předpokládá v průběhu roku 2017.
  Projektová příprava „Cyklostezka Hrotovice – Bezděkov“ a „Cyklostezka Valeč – Bezděkov“ byla financována z nadačních příspěvků NADACE ČEZ.

  cyklostezka_hrotovice_bezdekov.jpg
 • logo_nadaceCEZ.jpg
 • cyklostezka_hrotovice_bezdekov.jpg
 • cyklostezka_valec_bezdekov.jpg