VÝVOJ A VÝROBA STROJNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ PRO SPECIFICKÉ ÚČELY

Vývoj a výroba strojních a technologických celků pro specifické účely

Poskytujeme komplexní řešení v oblasti vývoje a výroby technologických celků a jednoúčelových strojů a zařízení od prvotního návrhu, detailního rozpracování, přes kompletní technickou dokumentaci až po realizaci, výrobu, dodávku a servis zařízení.

Máme bohaté zkušenosti v navrhování a výroby technologických linek a zařízení nejen pro rozdružování, třídění nebo separaci materiálů, ale i montážních a manipulačních pracovišť, dopravních řešení a dalších speciálních konstrukcí - tedy nejen v oblasti zpracování odpadů.

Vždy se jedná o kusovou výrobu, každý projekt je tedy jedinečný a umožňuje operativně poskytovat řadu služeb odpovídajících konkrétním požadavkům a přání zákazníka. V závislosti na potřebách a účelu zařízení jsme schopni navrhnout možnosti výkonnosti stroje, spotřeby energií, vstupní, výstupní a pevnostní parametry apod.

Pro návrhy a konstruování strojů a zařízení jsou využívány 3D CAD systémy 3DS SolidWorks, pro vývoj tak používáme vizualizovaný výstup jednotlivých dílů a celých sestav před vlastním zahájením výroby.

Naším cílem je vytvořit kvalitní návrh a konstrukci a vyrobit dokonalé zařízení – každý projekt je pro nás výzvou.

 

Zajímavé referenční projekty a dodávky

 

Vývoj a výroba zavážecího stroje pro přesné dávkování plněného polymerního kompozitu

Konstrukce a výroba jednoúčelového automatu pro přesné dávkování plněného polymerního kompozitu do lisů s výrobním taktem 400 dávek/h.

  

Výzkum, vývoj, inovace

VIA ALTA a.s. poskytuje komplexní inženýrský servis a dodávky v oblasti technologií odpadů a průmyslové ekologie. Nalézá vhodná řešení šitá na míru potřebám klientů. Řeší vše od návrhu technického a technologického řešení, přes studii, projekt a detailní konstrukci až po vlastní dodávku a realizaci. V posledních letech společnost zintenzivnila své vývojové aktivity, a to zejména v oblasti odpadového hospodářství.

Společnost VIA ALTA realizuje jednak vlastní vývojové projekty financované z vlastních zdrojů a jednak VaV projekty ve spolupráci s významnými výzkumnými institucemi (ČVUT Praha, VUT Brno, MENDELU Brno a dalšími) spolufinancovanými v rámci programů Technologické agentury České republiky a OPPIK.

Nezávazná poptávka

@