Ve spolupráci s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně byl zahájen další výzkumný projekt v oblasti zpracování problematických biologicky rozložitelných odpadů. Cílem projektu, který je podporován Technologickou agenturou České republiky, je vývoj prototypu laboratorního zařízení k odstranění rizikových látek z čistírenských kalů.

    Zástupci společnosti VIA ALTA spolu s odborníky z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně zahájili výzkumný projek, jehož výstupem je nalezení řešení problematiky odstranění rizikových látek z čistírenských kalů, zejména se zaměřením na těžké kovy, pomocí elektromigračních metod.

    mendelu-logo-dynamo-00-810x456.jpg