TJ01000354 Vývoj procesních parametrů aditivní výroby vysoce plněných odpadních termoplastů

TJ01000354 Vývoj procesních parametrů aditivní výroby vysoce plněných odpadních termoplastů - TAČR ZÉTA

 Cílem projektu je ověření využitelnosti nové technologie a výrobního postupu, jehož výstupem jsou snadno kustomizovatelné produkty (prefabrikáty) ve stavebnictví – stavební dílce vyrobené z vysoce plněných odpadních termoplastů.

Ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou strojního inženýrství, Odborem reverzního inženýrství a aditivních technologií jsou testovány vhodné strategie robotické výroby (vzor výplně, technika kladení), díky kterým je následně možno dosáhnout dostatečné pevnosti, tepelně izolačních vlastností, akustických vlastností nebo žádaného designu.

Hlavním přínosem a současnou motivací je využití odpadního produktu s problematickým odbytem a jeho navrácení do životního cyklu, což je přínosem jak v rovině ekonomické, tak zejména v rovině ekologické.

Nezávazná poptávka

@