V uplynulých dnech vyšlo letošní čtvrté číslo elektronického časopisu Waste forum, zaměřené na prezentaci původních vědeckých prací souvisejících s průmyslovou a komunální ekologií, indexovaného v databázi SCOPUS.

    Výsledky své výzkumné a tvůrčí činnosti v tomto vydání publikovala i společnost VIA ALTA a to hned dvěma příspěvky - Vliv znečištění PET na teplotní okrajové podmínky při výrobě polymerbetonu autorů Evy Kulované, Miroslava Černého, Jiřího Koiše, Jakuba Kresy, Jakuba Johna a Josefa Jančáře, a Experimentální ověření množství tepla uvolňovaného při aerobní fermentaci biologicky rozložitelných odpadů autorů Jakuba Johna, Jana Marečka a Bohdana Stejskala.

    Vydání tohoto čísla je volně přístupné zde: http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_4_2018.pdf.

    WF.jpg