Benefiční koncert Děti dětem je pořádán občanských sdružením Kuds for Kids, neziskovou organizací.

  Činnost občanského sdružení spočívá především v organizaci pomoci regionálních zdravotnických a kulturních zařízeních, práci s mládeží, vytváření předpokladů a pdmínek pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje místní kultury a místního společenského dění nebo organizace a realizace kulturních a společenských akcí. Sdružení rozvíjí všestranné formy kulturní a společenské činnosti.

  Svých cílů organizace dosahuje zejména finanční pomocí za účelem získání vybavení regionálních zdravotnických zařízení, zajištění odborných znalostí členů sdružení, pořízením věcí potřebných pro pořádání kulturně společenských akcí nebo pořádáním kulturně společenských akcí samotných, včetně letních táborů pro mládež. 

  Jedním příkladem za všechny je právě benefiční koncert Děti dětem, který se letos koná už po šestnácté. Výtěžek z koncertu bude využit pro potřeby dětí.

   

   

   

   

   

  Plakat 2019 Trebic-page-001_edited.jpg