Prototyp laboratorního extruderu byl vyvinut speciálně pro tavení odpadních termoplastů z dotřiďovacích linek. Nyní laboratorní extruder slouží pro zkoušky tavitelnosti různých materiálů. Na základě výsledků zkoušek bude navrhnuto průmyslové zařízení s násobně vyšší kapacitou. Prototyp extruderu je vybaven čistící hlavou, která je navržená k separaci nečistot a příměsí z taveniny. Po vyčištění je možné z taveniny vytvořit regranulát.

    Výkonnost extruderu je s ohledem na čistotu vstupních materiálů a kvality výstupního materiálu 30 - 100 kg/ hod. Průměr šneku je 80 mm a délka 1450 mm. Pohon extruderu je 5,5 kW.

     

    Snímek obrazovky 2021-04-13 1223073.jpg