Společnost VIA ALTA a.s. se stejně jako v minulém roce stala sponzorem již 4. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Soutěž pořádaná Ministerstvem průmyslu a obchodu hledá příklady dobré praxe v oblasti nakládání s druhotnými surovinami. Cílem soutěže je motivovat ke kreativnímu využití materiálů a výrobků, které ukončily svou životnost, jako druhotných surovin nebo pro výrobu nových výrobků k použití, to vše v duchu udržitelného využívání zdrojů a na podporu oběhového hospodářství.

  Přihlásit se lze hned do několika kategorií:

  1. Podnikatelské a výrobní subjekty
  2. Podnikatelské subjekty ve stavebnictví
  3. Obce, města, kraje, instituce veřejné správy
  4. Studenti VŠ
  5. Studenti VOŠ, SŠ, SOU
  6. Žáci ZŠ a organizace volnočasových aktivit

  Novinkou je kategorie Cirkulární počin, ve které budou oceněny subjekty, které v rámci své činnosti různými způsoby přispívají k podpoře cirkulární ekonomiky, např. realizují vzdělávací a osvětové akce, soutěže, organizují výměny věcí, sdílejí dopravu a další podobné aktivity.

  Přihlášky do soutěže lze zasílat do 15. dubna 2020. Těšíme se na nové kreativní nápady a projekty v oblasti udržitelného využívání zdrojů podporujících oběhové hospodářství.

  Více informací o soutěži naleznete na stránkách https://druhotnasurovina.mpo.cz/.

   

  stažený soubor (1).jpg