Minulý týden proběhl kick off meeting projektu s názvem Kaloman, který řeší problematiku čistírenských kalů, a to zejména hygienizaci tohoto odpadu pro následné využití. VIA ALTA v roli dalšího řešitele byla společně s Vysokým učením technickým a Státním zdravotním ústavem přizvána na řešení projektu společností ASIO TECH, spol. s.r.o.

    Cílem projektu je ověřit pět technologií hygienizace kalu cílené především pro menší zdroje znečištění v provozním měřítku. Přičemž společnost VIA ALTA má na starost ověření hygienizace v aerobních podmínkách uzavřeného bioreaktoru. Dále bude proveden vývoj a optimalizace zařízení na zahuštění přebytečného kalu.

    PHOTO-2021-08-30-16-38-01_up.jpg