Společnost VIA ALTA a.s. nabízí řešení pro celou řadu problematik nejen v oblasti odpadového hospodářství. Nezastaví se ani před globálně řešenými problematikami jako je kontaminace odpadních vod těžkými kovy a dalšími rizikovými látkami, které následně putují do potravních řetězců.

    Za tímto účelem je realizován projekt, na kterém spolupracuje společnost VIA ALTA a.s. spolu s výzkumníky z Ústavu chemie a biochemie a Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Mendelovy univerzity v Brně. Tento projekt je spolufinancován Technologickou agenturou ČR. Výzkumný tým ověřuje hypotézu na prototypu zařízení, na jejímž základě bude možná separace těžkých kovů a případně dalších rizikových látek v odpadních vodách. Výsledky výzkumu budou sloužit k následné konstrukci průmyslového zařízení.

    IMG_0702.JPEG