Klastr WASTen, z.s. byl založen v roce 2015 jako sdružení spojující inovativní české podniky, dodavatele špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a přední vědeckovýzkumná pracoviště (např. UJEP Ústí n. Labem, VŠB Ostrava nebo VŠCHT Praha).

    Vizí Klastru je stát se centrem excelentního výzkumu, vývoje a transferu špičkových inovativních technologií v České republice. Díky vzájemné spolupráci získávají členové odbornou konzultaci svých záměrů a poradenství při realizaci projektů zaměřených na zpracování a materiálové či energetické využití odpadů. Jednotlivé společnosti mohou vzájemně využívat odborností vědecko-výzkumných pracovišť, součinnosti expertů a čerpat z praktických zkušeností ostatních členů Klastru za účelem nejen vlastního růstu, ale zejména v zájmu zachování udržitelného rozvoje.

    Věříme, že spolupráce s Klastrem povede k úspěšnému rozvoji moderních technologií, technologických řešení a produktů v oblasti odpadového hospodářství.

    Další informace o klastru lze nalézt na stránkách http://wasten.cz/cs/.

    wasten_logo.jpg