Vše co společnost VIA ALTA dělá, se opírá o výzkum a vývoj. Ať už se jedná o nové materiály nebo celé technologické linky. Naše výzkumné aktivity, výsledky a výstupy si nejenom chráníme, ale snažíme se přispět svojí činností k rozšíření znalostní základny v daných oborech. Proto sdílíme naše poznatky formou publikací a příspěvků na konferencích a ve vědeckých publikacích. Tentokrát společnost VIA ALTA zaměřila svoje úsilí na výzkum a vývoj kompozitního materiálu z odpadních surovin schopného efektivně stínit ionizující záření. V oblasti polymerních kompozitů má společnost již velké zkušenosti a snaží se hledat nejen nové aplikace pro tyto materiály, ale dále zkoumá a upravuje jejich vlastnosti ve vztahu k potenciálnímu využití v dalších průmyslových oblastech. Materiál je použitelný pro aplikace nejen v jaderném průmyslu, ale všude tam, kde se pracuje se zdroji ionizujícího záření. Kompozit je zcela konkurenceschopný a v některých užitných parametrech dokonce převyšuje vlastnosti konvenčních materiálů, za současného využití odpadních surovin, jakožto vstupního materiálu pro jeho výrobu. Více o našem výzkumu se dočtete v časopise WASTE FORUM, kde jsme publikovali článek o nových užitných vlastnostech tohoto námi vyvinutého kompozitu. 

    Snímek obrazovky 2020-12-14 142319.jpg