Ministrem průmyslu a obchodu Tomášem Hünerem byly předány v sídle Senátu ve Valdštejnském paláci ceny a diplomy vítězům druhého ročníku celostátní soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Soutěže, kterou pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, do které se letos zapojilo 171 účastníků, se zúčastnila i společnost VIA ALTA se svou technologií MULTIFERM, za kterou bylo společnosti uděleno čestné uznání v kategorii Podnikatelské subjekty výrobní - Výrobek z druhotné suroviny nebo s obsahem druhotné suroviny.

    Cílem soutěže bylo motivovat odbornou i laickou veřejnost ke kreativnímu přístupu k využívání odpadů, materiálů a výrobků, které již ukončily svou životnost.

    V rámci slavnostního vyhlášení vítězů byl rovněž představen Katalog vítězných projektů, který mapuje ty nejlepší nápady účastníků této ekologické soutěže, a je mezi i nimi i ten náš. Do katalogu lze nahlédnout zde.

    Jelikož se do soutěže zapojily firmy, podnikatelé, obce a města, univerzity i školy, věříme, že je již ve velké míře prosazována myšlenka udržitelného využívání zdrojů a realizace samotné myšlenky této soutěže, kterou je Přeměna odpadu na zdroje. Pozitivní a aktivní přístup k životnímu prostředí tak jde ruku v ruce s kvalitou našeho života.

    Bez názvu.jpg
  • Bez názvu1.jpg