V předešlých měsících jsme se zabývali posledními úpravami technologie POLYBET, která byla vyvinuta a vyrobena pro komerční instalaci. Na konci minulého roku úspěšně proběhly FAT testy (Factory Acceptance Tests - přejímací testy ve výrobním závodě). Nyní postupně přesouváme technologii za našich dílen na místo instalace k zákazníkovi do Polska. 

    V čem se liší technologie POLYBET od pilotní jednotky, kterou již provozujeme? Především výrobní kapacitou, která může být až 7 000 tun kompozitu za rok, přičemž zpracuje, podle míry plnění kompozitu, 4 až 7 tisíc tun plastového odpadu. Dále koncepcí předpřípravy jednotlivých složek výsledné kompoztní směsi a v neposlední řadě pak finální úpravou a výrobou finálního výrobku. Současně je zařízení konstruováno na téměř nepřetržitý provoz (vyjma nutných odstávek pro kontroly, revize a výměnu spotřebních dílů).

    Výrobkem této konkrétní linky jsou extrudované a dále válcované profily, které dále slouží k finální kompletaci konečného výrobku. Právě koncepce extruze, kalibrace a válcování tohoto typu kompozitu je zcela nová a ve světě jsme nedohledali obdobně pracující technologii. 

    polybet_FAT.jpg