V rámci dozorového auditu, který byl proveden auditorem společnosti BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ,s.r.o. a který se uskutečnil dne 22. 9. 2021 byl ověřen soulad našich činností s normami ISO 9001 - Systém managementu kvality a ISO 14001 - Systém enviromentálního managementu a certifikace potvrzena.

     

    BV_iso.jpg