Veletrh TECHAGRO představuje jednu z předních událostí svého druhu v Evropě zaměřenou nejen na rostlinnou výrobu, posklizňové technologie a zemědělskou techniku, ale také prezentuje nové trendy v oblasti digitální technologie, precizního zemědělství nebo právě zpracování rostlinných a zemědělských odpadů.

    V rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu zemědělské technicky TECHAGRO konaného ve dnech 8. – 12. 3. 2018 představí společnost VIA ALTA a.s. vývojově novou technologickou linku MULTIFERM pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu pro přímé energetické využití, a inovativní technologii BIOFERA pro zpracování biologicky rozložitelných a zemědělských odpadů.

    Technologie MULTIFERM je technologií, která řeší problematiku využití odpadu, respektive jeho přeměny v materiálově a energeticky využitelný materiál a přináší původcům, zpracovatelům biologicky rozložitelných odpadů a energetickým provozům nejen možnost výroby paliva s fyzikálními a chemickými parametry vhodnými pro přímé energetické využití v průmyslovém měřítku, ale také kvalitní organické hnojivo a současně dává provozovatelům variantní možnost nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a schopnost optimalizovat provoz svého zařízení.

    Při zpracování bioodpadů ve fermentačním žlabu BIOFERA polouzavřeným procesem aerobní fermentace dochází ke snížení celkového objemu vznikajících odpadů za vzniku využitelné komodity – organického hnojiva. Při zvolení vhodného poměru vstupních materiálů a dosažení optimálních podmínek v průběhu procesu kompostování je materiál na vstupu zpracován beze zbytku a potřeby jeho dalšího zpracování. Mezi nesporné výhody této technologie patří schopnost zpracování materiálu na jednom místě, v jediném cyklu, plně automaticky.

    Společnost VIA ALTA, která poskytuje komplexní dodávky v oblasti technologií odpadů a průmyslové ekologie, je původcem obou technologií a vlastníkem užitného vzoru.

    490X500__ta-18-490x254px-banner.jpg