Zástupci společnosti VIA ALTA a.s. se ve dnech 11. – 12. dubna 2018 zúčastní 24. Ročníku konference Energetické fórum a Teplárenské dny.

    Letošní ročník opět přinese nejen spoustu odborových novinek a řadu přednášek na témata, která jsou pro současné teplárenství nejpalčivější, ale také očekávané a nezbytné změny v legislativě úprav a energetického využití odpadu.

    V jedné z avizovaných přednášek mnoha mediálních partnerů představí společnost VIA ALTA vývojově novou technologii MULTIFERM, jejímž je původcem a současně vlastníkem užitného vzoru.

    Technologie MULTIFERM je technologií, která řeší problematiku využití odpadu, respektive jeho přeměny v materiálově a energeticky využitelný materiál a přináší původcům, zpracovatelům biologicky rozložitelných odpadů a energetickým provozům nejen možnost výroby paliva s fyzikálními a chemickými parametry vhodnými pro přímé energetické využití v průmyslovém měřítku, ale také kvalitní organické hnojivo.

    Technologická linka, která využívá nízkopotencionálního fermentačního tepla, zajišťuje homogenizaci a hygienizaci vstupního materiálu, snížení relativní vlhkosti a tvarovou úpravu tak, aby mohl být výstup přímo využitelný ve spalovacích energetických zařízeních, čímž dává provozovatelům variantní možnost nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a schopnost optimalizovat provoz svého zařízení.

    teemu-paananen-376238-unsplash.jpg