Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci Předcházení vzniku odpadů, která se uskuteční 24. října 2019 opět v Praze.

    Prevence vzniku odpadů je z pohledu hierarchie nakládání s odpady nejdůležitější činností. Omezení plýtvání stále cennějšími surovinami je tak prioritou a výzvou pro budoucí udržitelný rozvoj naší společnosti. České ekologické manažerské centrum, z.s. podporuje tuto myšlenku, a proto letos připravuje již 6. ročník konference PVO.

    Česká republika každý rok vyprodukuje více než 600 tisíc tun plastového odpadu. Doposud nebyl znám způsob využití více druhového, případně nevyčištěného odpadu, ale i tento se nyní může stát materiálem pro další využití. První linka svého druhu ve střední Evropě využívá odpadní plasty (PET lahve, fólie, LDPE obaly, ale i výmět a směsné termoplasty) jako pojivo v kompozitní směsi. Kompozitní materiál je tak tvořen směsí pojiva a širokého spektra použitelných plniv jako je písek, štěrk, odpadní sklo, struska, škvára, drcený stavební odpad nebo fotovoltaické sklo a další problematické materiály. Hlavní výhodou kompozitu, který svým charakterem připomíná beton, jsou jeho mechanické vlastnosti - zejména teplotní a vlhkostní stabilita, technologie zpracování pak umožňuje širokou konstrukční variabilitu výrobků. Nespornými klady jsou v neposlední řadě ekonomika a ekologie provozu. Konkrétními finálními produkty mohou být stavební materiály, designové prvky, prvky vodohospodářské infrastruktury a městských mobiliářů, ale také dle použitých lisovacích matric různé druhy a tvary dlažeb, dlaždic, bloků, obrubníků a další. Více o Technologické lince pro zpracování odpadních plastů a dalších odpadních materiálů a jejím využití v reálných provozech se můžete dozvědět v přednášce Ing. Jakuba Johna, Ph.D., ředitele společnosti VIA ALTA a.s.

    Díky dotaci z MŽP je vstup zdarma pro všechny zástupce měst a obcí, státní správy a samosprávy, neziskových organizací a škol.

    Více informací naleznete zde: https://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/konference-pvo-2019/


    PVO2019_banner_edited.jpg