Prevence vzniku odpadů je z pohledu hierarchie nakládání s odpady nejdůležitější činností. Omezení plýtvání stále cennějšími surovinami je tak prioritou a výzvou pro budoucí udržitelný rozvoj naší společnosti. České ekologické manažerské centrum, z.s. podporuje tuto myšlenku a letos pořádá již 5. ročník konference PVO, které se účastní i společnost VIA ALTA a.s. s přednáškou Zpracování čistírenských kalů a nízkokvalitních bioodpadů, gastroodpadů a živočišných odpadů řízenou aerobní fermentací v uzavřených reaktorech pro následné zemědělské i energetické využití.

    Neudržitelná situace si z pohledu ochrany životního prostředí žádá nalezení vhodných řešení mířících na jejich omezení, regulaci a opětovné využití, což jsou hlavní přednosti technologie MULTIFERM.

     

    PVO2018_250_150px.jpg