Minulý týden proběhlo setkání našich zaměstnanců s partnery z VUT v Brně ohledně projektu Vývoj utilizační sušárny čistírenských kalů, který je právě realizován.

    V rámci porady řešitelského týmu byli výzkumníci z VIA ALTY provedeni laboratoří chemického inženýrství, kde byly seznámeni s laboratorním experimentálním Scrubberem, který v procesu čištění odpadních plynů využívá principů chemisorpce. Při vývoji našich technologiích se snažíme o komplexní řešení problematiky, což nás někdy přivádí do oblastí, pro nás vzdálených. Díky našim akademickým partnerům pro nás není žádný problém neřešitelný, a tak byla rozvedena diskuse o aplikaci obdobného zařízení na naši utilizační sušárnu. Dále se výzkumníci zaobírali konstrukční koncepcí laboratorní sušárny, která bude sloužit k ověření hypotéz a testování celého spektra vzorků kalů, přičemž získaná data budou aplikována při vývoji průmyslové technologie, jakožto hlavního výstupu projektu. Realizace projektu, tak probíhá nad očekávání a díky panující přátelské atmosféře, je každá schůze řešitelského týmu nejen pracovní povinností, ale i radostí a inspirací.

    Snímek obrazovky 2021-05-19 122107.jpg