V rámci Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP, který proběhne v náhradním termínu 19. – 21. října 2021 opět v Hustopečích u Brna budeme prezentovat naše řešení pro společné nakládání s BRO, gastroodpadem a čistírenskými kaly v malých a středních aglomeracích.

    Ve středu 20. 10. 2021 v 13 hodin budeme představovat řešení koncipované na základě našeho zařízení MULTIFERM určené pro společné zpracování BRO, gastroodpadem a čistírenskými kaly. Prezentované řešení je zařízením pro komplexní nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v regionu cca 10-20 tis. obyvatel (pro využití čistírenských kalů, BRKO a gastroodpadů) s využitím odvodněného kalu cca 1500 t/r, bioodpadu cca 2500 t/r a gastroodpadu cca 250 t/r.

    Program konference zde: https://www.tretiruka.cz/konference/program/odpadove-forum/#streda

     

    tvip.JPG