Dne 10. 10. 2019 se v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu pod záštitou Klastru WASTen, z.s. uskutečnila Konference FÓRUM KLASTRŮ V4.

    Klíčovým tématem Mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVITECH, přidruženého k MSV Brno, je oblast cirkulární ekonomiky. Klastr WASTen z.s. touto konferencí navazuje na stávající spolupráci s partnerskými klastry zemi V4: polským Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, maďarským KEXPORT Cluster a nově také se slovenskou Asociací podnikatelů v odpadovém hospodářství (APOH). Během posledního setkání klastrů, v rámci květnového veletrhu PLASTPOL v Polsku (květen 2019), vznikla myšlenka na vytvoření mezinárodního Visegrádského klastru nebo obdobné iniciativy, která vylepší vyjednávací pozici při jednání o podobě legislativy odpadového hospodářství v souladu s moderními principy nakládání s odpady a také povede ke zlepšení možností mezinárodní spolupráce členů v rámci prostoru V4.

    Součástí programu konference byla také přednáška "Inovativní možnosti materiálového využití směsných odpadních plastů" Ing. Jakuba Johna, Ph.D., ředitele společnosti VIA ALTA a.s.

     

    wasten_logo.jpg