Ve spolupráci s Agronomickou fakultou Mendelovi univerzity v Brně a Fakultou chemickou VUT v Brně jsme zahájili výzkum a vývoj utilizační sušárny čistírenských kalů. Tento vývoj je podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND. 

    Hlavním cílem projektu je vývoj a konstrukce utilizační sušárny čistírenských kalů energeticky úsporné s řadou inovativních prvků a se zaměřením čistě na problematiku tohoto heterogenního materiálu. Dalším cílem je materiálový výzkum kalů, jejich chování v různých podmínkách a s ohledem na jeho složení. Výstupy a výsledky tohoto výzkumu budou využity pro samotný konstrukční návrh jednotlivých částí sušárny. V neposlední řadě dojde i k řešení problematiky zápachu na výstupu technologie, jakožto důležitý parametr omezující umístění obdobných technologií v blízkosti zástavby.

    loga.jpg