Úřad průmyslového vlastnictví České republiky vydal osvědčení o zápisu ochranné známky VIA ALTA, která je nyní zapsána v rejstříku ochranných známek pod číslem 382822. 

    VIA ALTA a.s. je vývojová strojírna specializující se na výzkum, vývoj, konstrukci, výrobu, dodávku a servis jednoúčelových strojních zařízení. Specificky se zaměřuje na oblast nakládání s odpady a zejména na technologie pro materiálové využití směsných odpadních plastů a biologicky rozložitelných odpadů. Náš tým ale rovněž navrhuje a realizuje i další jednoúčelová průmyslová strojní a procesní zařízení i v jiných průmyslových odvětvích a na míru technologickým potřebám zákazníků. Více o naši společnosti naleznete zde.

     

    Snímek obrazovky 2021-01-20 115549.....7.jpg