Technologie POLYBET, která přeměňuje směsné odpadní termoplasty za pomoci vhodných plniv v dekorativní a stavební dílce, ukázala nové možnosti. Díky svým parametrům podobným klasické betonové směsi obohaceným o vlastnosti příměsí tak může najít tento kompozitní materiál uplatnění jak ve stavebnictví, architektuře, ale i v oblasti designových prvků.

    Cílem bakalářské práce studentky Anny Šebíkové bylo navrhnout výstavní systém pro budovu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Projekt navazoval na zadání soutěže, která byla vyhlášena vedením fakulty v předcházejícím zimním semestru. Materiál základové desky tohoto systému vychází z udržitelného materiálu POLYBET, který byl pro tyto účely doplněn o feromagnetické kovové piliny (pro zajištění magnetičnosti), a tím umožnil připevňování vystavovaných plakátů pomocí magnetů. Inspirací pro vznik tohoto materiálu byl magnetický beton. Kompozitní materiál, který svými vlastnostmi beton připomíná a svými parametry je s betonem srovnatelný, je ale tvořen směsnými plastovými odpady, magnetické piliny zde plní funkci plniva. Materiál se následně za účelem výroby základových desek lisuje do forem.

    Základním prvkem navrženého výstavního systému je deska o rozměrech 900 x 600 mm a tloušťce 19 mm. Čtyři desky se pomocí kovových součástí dají spojit a vytvoří plochu, která může sloužit jako deska stolu nebo nosič plakátů. Z desek lze složit také podnoží pro stůl a pro nosič plakátu. Sestava je doplněna kovovým objektem připomínajícím boční plášť krychle, který nosič drží a zajišťuje jeho stabilitu. Spojování je zajištěno pomocí válcových šroubů s vnitřním šestihranem na imbusový klíč.

    Výstavní systém.jpg