Zařízení MULTIFERM je unikátním řešením, které přináší v několika svých provozních variantách řešení nejen problematiky úpravy biologicky rozložitelných materiálů, ale také problematických druhů odpadů jako jsou čistírenské kaly nebo gastro odpad včetně odpadu z vedlejších živočišných produktů. Technologie umožňuje jejich homogenizaci, sušení a hygienizaci, a zajišťuje předúpravu nejen jednodruhových odpadů, ale i vsázky v kombinaci několika druhů odpadu.

    MULTIFERM je kompaktním zařízením s minimálními nároky na stavební připravenost, manipulační prostor, je vhodným řešením pro zařazení do stávajících provozů nebo pro samostatnou instalaci jako komunální zařízení pro využití biologicky rozložitelných odpadů. Díky důmyslné mechanické konstrukci bez vnitřních pohyblivých částí, pozitivní energetické bilanci biologických procesů a uzavřenému systému cirkulace vzdušiny jsou nároky na obsluhu a údržbu, energetická náročnost a vliv na okolní prostředí minimální.

    Variantní řešení MULTIFERM "G" díky svému unikátnímu konstrukčnímu řešení vytváří optimální podmínky pro nastartování přirozených biologických procesů. Zvýšením teplot v prostředí reaktoru a jejich udržením po stanovenou dobu je zajištěna hygienizace materiálu. Takto upravený materiál je vhodný pro následné zpracování navazujícími technologiemi jako aerobní kompostování nebo anaerobní fermentace v bioplynové stanici.

    Technologická linka MULTIFERM "G" je chráněna užitným vzorem č. 33 173  Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky.

    Obr 1_edited_edited.jpg