Úřad průmyslového vlastnictví zapsal dva nové užitné vzory našich technologií. Technologická linka pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů MULTIFERM, určená pro výrobu biopaliva, resp. hnojiva z biologicky rozložitelných odpadů metodou řízené aerobní fermentace s využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla pro biologické dosušování je zapsána jako užitný vzor 30603. Modulový systém pro stavbu dočasných ocelových konstrukcí a staveb KUBIO je zapsán jako užitný vzor č. 30431. Gratulujeme řešitelům.

     

    ÚPV