Právě nyní je k dispozici dosud nejširší portfolio možností dotačního a úvěrového financování Vašich energeticky úsporných projektů.

  Společnost VIA ALTA nabízí unikátní možnost přípravy a realizace Vašich projektů tzv. InOneHouse - to znamená, že jako jedni z mála na trhu Vám jsme schopni připravit a zkoordinovat jak technickou přípravu, tak dotační žádosti včetně všech nutných příloh (př. energetického posudku), zajistit procesní náležitosti i následnou technickou pomoc v rámci realizace (např. technický dozor investora) našimi pracovníky.

  Náš komplexní přístup je na českém trhu unikátní a zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti projektu díky provázanosti jednotlivých částí a technické kompetenci našich projektových manažerů a inženýrů. Odpadá tedy starost s Vaší koordinací zda technický projekt bude v souladu s žádostí, podmínkami výzev apod.

  Aktuální výzvy v úsporách energií

  Úspory energie – Výzva II
  Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva I

  Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I
  Smart grids I – Výzva II
  Smart grids II – Výzva II
  Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva III
  Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III
  Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva III
  Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva III
  Úspory energie v SZT – Výzva II

  61. výzva OPŽP - Prioritní osa 5: Energetické úspory
  70. výzva OPŽP - Prioritní osa 5: Energetické úspory

  Program ENERG

  rust.jpg