Úřad průmyslového vlastnictví České republiky vydal užitný vzor pro tiskovou hlavu s rotací trysky pro 3D tisk betonových směsí, který je zapsán pod č. 34847. Na užitném vzoru spolupracovala společnost VIA ALTA a.s. spolu s Fakultou strojní inženýrství VUT v Brně v rámci projektu Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro použití ve stavebnictví. 

  Tisková hlava s rotací trysky je součástí technologického celku, kterým je 3D tiskárna pro výrobu velkorozměrových dílů z betonových a dalších stavebních směsí. Tisková hlava je určená pro kontinuální tisk betonové směsi s obsahem kameniva o frakci 0-8 mm. Hlavní funkcí tiskové hlavy je extruze betonové směsi s možností regulace množství vytlačovaného materiálu pomocí šnekového mechanismu a její kontrolovaný směrový výnos pomocí natáčecí výstupní trysky. Mezi další přednosti tiskové hlavy patří zejména snadná rozebiratelnost pro čištění a servis.

   

   

   

   

   

  Osvědčení_užitný vzor_menší.jpg