Technologie Polybet, která materiálově využívá vícedruhové odpadní termoplasty, je schopna produkovat kompozitní materiál – polymerní beton. Odpadní plasty stále tvoří vysoké procento skládkovaných odpadů bez dalšího materiálového využití. Materiál, který svými vlastnostmi dokáže předčit konvenční betonové směsi, může ke svému vzniku využít mimo jiné suroviny jako např. Tetrapak. Nápojové kartony jsou na začátku procesu zbaveny své celulózové části. Zbývající části - hliník a vysokohustotní polyethylen (HDPE) je velice složité vzájemně oddělit a recyklovat, proto nyní probíhá pilotní ověřování možností využití tetrapaků v technologii POLYBET. Po prvních experimentech bylo zjištěno, že přítomnost hliníkové fólie nejen neznehodnocuje výsledné produkty, ale naopak je možné výrobky s pomocí lesklého hliníku opatřit esteticky příjemným vyleštěním.

    Další aktivity v oblasti vědy a výzkumu pokračují i na poli odpadních plniv, kde jsou nyní prováděny experimenty s odpady z hutního průmyslu. Na obrázku je možné vidět výrobek, který sestává z odpadního expandovaného polypropylenu jako pojiva a z ocelárenské strusky jako plniva. V rámci tohoto výzkumu pracuje společnost VIA ALTA například na využití vysokopecní a ocelárenské strusky, Fe kalů, pecních vyzdívek nebo směsi materiálů z haldy železáren.

     

    IMG_20171116_1455228.jpg
  • IMG_20171116_1454156.jpg