Proběhl již jedenáctý ročník soutěže Vizionáři. Letos výrazně bodovaly environmentálně zaměřené inovace a ty, které reagují na společenský a ekonomický vývoj po nástupu pandemie. Titul Vizionář 2021 získala i naše technologie POLYBET, která je technologií pro výrobu kompozitních výrobků z odpadních plastů a odpadních inertních plniv, vzhledem k jejímu technologickému, ekonomickému a sociálnímu přínosu v oblasti recyklace odpadů a cirkulární ekonomiky. Více o oceněných projektech 2021 naleznete zde: https://czechinno.cz/soutez-vizionari-vyhlasila-nejlepsi-inovativni-projekty-i-osobnost-roku-2021/.

     

    Snímek obrazovky 2021-12-13 110951.jpg