Technologie MULTIFERM, která zvítězila již v národním kole soutěže inovativních řešení pro udržitelnou energetiku PowerUP!, získala další ocenění v mezinárodním finále v Budapešti.

    Tato technologie, která využívá biologicky rozložitelných odpadů jako suroviny pro výrobu tuhého paliva, byla vyvinuta společností VIA ALTA jako inovativní a progresivní řešení v oblasti udržitelné energetiky za účelem přímého energetického využití.

    Technologie MULTIFERM tak není pouze zařízením, které je schopno zajistit homogenizaci a hygienizaci vstupního materiálu, ale je především environmentálně šetrnou metodou energetického využívání biologicky rozložitelných odpadů napomáhající snížení množství skládkování BRO a rozšíření možností jeho dalšího využití.

    download_20171123_102744.jpg
  • download_20171123_102755.jpg