Úřad průmyslového vlastnictví vydal užitný vzor na Technologickou linku, která zpracovává odpadní materiály vznikající z vedlejších produktů a druhotných surovin. Technologie dokáže zpracovat širokou škálu odpadních materiálů, které tím stabilizuje a upraví mechanické vlastnosti, tak aby byl výstup z technologie použitelný při rekultivacích. Technologická linka se skládá s několika dílčích zařízení, které mají za úkol úpravu různých druhů surovin s rozdílnými vlastnostmi a požadavky na úpravu. Výstupem je pak hybridní solidifikát, v našem případě již prefabrikát, s novými užitnými vlastnostmi, které nemají negativní dopad na životní prostředí.

    Na užitném vzoru jsme spolupracovali se společností SMOLO a.s. v rámci projektu Výzkum úpravy vstupních surovin, receptur a vlastností rekultivačních sanačních hmot vznikajících z odpadů, vedlejších produktů a druhotných surovin, podpořeným Ministerstvem obchodu a průmyslu. 

     

    Osvědčení_užitný vzor.jpg