Střešní krytina Polydach má za sebou další sérii testů v rámci stavebně technického osvědčení. Výrobek Polydach bude používán jako plně podepřená skládaná střešní krytina a obklad vnějších stěn. Ve společnosti PAVUS a.s., specializované požární laboratoři, byly realizované zkoušky na reakci na oheň. Tyto zkoušky spočívaly v zápalnosti malým zdrojem plamene výrobku. V souladu s normou ČSN EN 13501-1:2019 je výrobek klasifikován do třídy E, tato třída hořlavosti je standardní pro stavební výrobky z plastů. 

     

     

     
    Snímek obrazovky 2021-05-05 150046_4.jpg