Cílem projektu je vývoj technologického celku pro přeměnu odpadní biomasy na bioplyn za využití katalyzátoru k transformaci oxidu uhličitého na methan a k finálnímu termochemickému zpracování odpadu. Projekt má tři hlavní cíle, vývoj a konstrukci zařízení pro zpracování BRO s ohledem na efektivitu anaerobního procesu a zároveň schopnost zařízení následného termochemického zpracování. Aplikací katalyzátoru dojde ke zvýšení produkce methanu a zároveň ke snížení emisí oxidu uhličitého, přičemž dílčím cílem bude úprava a výzkum katalyzátoru v průmyslových podmínkách s ohledem na nežádoucí látky v bioplynu. Konečné termochemické zpracování odpadu je odpovědí na komplexní finální úpravu odpadu (hygienizaci, sušení, pražení) za využití odpadního tepla ze spalování bioplynu. K dosažení této výzvy se společnost VIA ALTA a.s. spojila s výzkumníky z ÚJV Řež - oddělení vodíkových technologií stran vývoje katalyzátoru využívající Sabatierův proces a Mendelovou univerzitou v Brně, fakultou Agronomickou, Ústavem zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti výzkumu bioplynu, technologických procesů a technik s ním spojených.

    IMG_0688.JPEG