Vakuový systém pro separaci fólií FilmVac

Vakuový systém pro separaci fólií FilmVac

 

Vakuový systém FilmVac nabízí dokonalé flexibilní řešení pro sběr a dopravu ručně vybíraného materiálu během manuálního třídění. Systém sestává ze série speciálně navržených sběračů, které jsou typicky umístěny ve stropě třídící kabiny nad odpadními pásy. Obsluha jednoduše pouze přiblíží žádoucí materiál (typycky plastové folie apod.) k ústí sběrače.

Jedinečná konstrukce vnitřního krytu "Jetcone" využívá systém uzavřené smyčky pro minimalizaci provozního hluku a množství vzduchu odebraného ze třídící kabiny. Odváděný vzduch je přiváděn zpět, aby se výrazně snížily požadavky na doplňování vzduchu v kabině. Sérii sběračů lze vzájemně propojit pneumatickým dopravním potrubím a veškerý materiál je pak dopravován do jediného bodu, což snižuje nákaldy na přesuny materiálů jako v případě manuálního třídění s bunkrem pro vytříděný materiál u každé třídicí pozice.

Separovaný materiál je typicky dodáván přímo do lisu pro lisování, aby se snížily objemy materiálu a minimalizovaly se pracovní náklady a náklady na dopravu. Materiál se odděluje od proudu vzduchu přes speciálně přizpůsobený rotační odlučovač. 

 

 

Nezávazná poptávka

@