TJ02000266 Materiálové využití odpadních termoplastů při výrobě stavebních hmot pro účely stínění ionizujícího záření

TJ02000266 Materiálové využití odpadních termoplastů při výrobě stavebních hmot pro účely stínění ionizujícího záření - TAČR Zéta

Cílem projektu je vytvoření unikátní kompozitní směsi založené na odpadních termoplastech jako pojivu a inertním materiálu jako plnivu s důrazem na stínící schopnosti vůči ionizujícímu záření a zároveň s fyzikálními a chemickými vlastnostmi odpovídající podmínkám pro použití ve stavebnictví. Záměrem je vytvoření směsi, která bude v praxi použita pro výrobu stavebních bloků přímo využitelných ke stavbě budov popřípadě částí budov vystavených zdrojům ionizujícímu záření. Po úspěšném návrhu směsi a provedení všech potřebných materiálových zkoušek bude materiál uveden na trh spolu s již existující technologií schopnou tento materiál zpracovat do požadovaného výrobku.

Partner projektu: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Nezávazná poptávka

@