TH04030425 REIZO - Vývoj technologické linky pro recyklaci a materiálové využití odpadních izolačních materiálů

TH04030425 REIZO - Vývoj technologické linky pro recyklaci a materiálové využití odpadních izolačních materiálů - TAČR EPSILON

Cílem projektu je vývoj technologické linky pro materiálové využití odpadních izolačních materiálů na bázi minerálních vláken a polystyrenu. Podstatou projektu je vývoj nové technologie pro zpracování znečištěných izolantů a izolantů s ukončenou životností a související výzkum receptur následného využití.
Vzhledem k prozatímní absenci této technologie dochází ke skládkování jinak dále využitelných odpadů, což není v souladu s udržitelným rozvojem ve stavebnictví ani s legislativními opatřeními EU a ČR pro následující roky. Možnosti využití odpadních stavebních izolantů jsou široké, ale je nutné izolanty vyčistit a rozdružit na nejmenší možné části, což zůstává problémem hlavně u odpadů z demolic již dosluhujících kontaktních zateplovacích systémů ETICS.

Partner projektu: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Nezávazná poptávka

@