TECHNOLOGIE PRO MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ ODPADNÍCH PLASTŮ - POLYBET

TECHNOLOGIE PRO MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ ODPADNÍCH PLASTŮ - POLYBET

POLYBET - průmyslové zařízení pro výrobu kompozitních výrobků ze směsných odpadních plastů a inertních plniv

 
POLYBET je průmyslové zařízení pro výrobu kompozitních výrobků ze směsných odpadních plastů a inertních plniv. Technologie ekonomicky a energeticky efektivně přepracovává vstupní materiál na kompozit s širokou mírou variability užitných vlastností.

Technologie materiálově využívající vícedruhové odpadní termoplasty v kombinaci s interními plnivy přeměňuje vstupní suroviny v dekorativní a stavební dílce. Technologie vznikla jako reakce na neuspokojivý stav v odpadovém hospodářství, kdy je velmi významné procento odpadních plastů stále skládkováno bez dalšího materiálového nebo energetického využití. Technologie POLYBET přináší na trh průlomovou možnost využití odpadu a výrobu produktů s vlastnostmi na úrovni moderních materiálů.
• Inovativní technologie pro materiálové využití plastových odpadů
• Vysoká výkonnost a produktivita
• Významná úspora primárních surovin
• Environmentálně a energeticky efektivní technologie
• Výrobky z kompozitního materiálu s nadstandardními užitnými vlastnostmi

Vstup 1 – SMĚSNÉ ODPADNÍ PLASTY – jsou téměř nezničitelné při volném skládkování, obsahují široký sortiment materiálů, jsou často vzájemně kombinované nebo kontaminované jinými materiály, problém s kompatibilitou různých zpracovatelnosti různých druhů polymerů. Konvenční recyklační technologie vyžadují čisté jednodruhové odpady známého složení v dostatečné kvalitě.

Vstup 2 – SPECIFICKÉ INERTNÍ ODPADY - neexistuje efektivní způsob recyklace – převážně se skládkují: nevyužívané specifické sklo z fotovoltaických panelů, automobilní sklo, recyklát z demoličních odpadů, struska, odprašky – ocelárenské, ze spaloven atd.

Technologie POLYBET byla vyvinuta společně s vědci z Latvijas Universitāte (Riga, Lotyšsko) a ČVUT Praha. Další vývoj technologie je podporován Technologickou agenturou ČR.

POLYBET - informační materiál ke stažení >>

 

 

 

Nezávazná poptávka

@