POLYBET - materiálové využití odpadních směsných termoplastů

POLYBET

 

POLYBET - Technologie pro materiálové využití odpadních směsných termoplastů

přináší na trh průlomovou možnost využití odpadu a výrobu produktů s vlastnostmi na úrovni moderních materiálů. Technologie vznikla jako reakce na neuspokojivý stav v odpadovém hospodářství, kdy je významné procento odpadních plastů stále skládkováno bez dalšího materiálového nebo energetického využití.

Technologie POLYBET je technologie materiálově využívající odpadní termoplasty v kombinaci s interními plnivy přeměňuje vstupní suroviny v dekorativní a stavební dílce a byla vyvinuta společně s vědci z Latvijas Universitāte (Riga, Lotyšsko) a ČVUT Praha. Další vývoj technologie je podporován Technologickou agenturou ČR.

 


 

Pojivo ve formě hrubě tříděného odpadního plastového materiálu (celé, nevymývané, netříděné PET lahve, plastové obaly a další druhy plastového odpadu) je drceno na frakci 2 - 20 mm. Plnivo (písek, kamenivo, drcené sklo apod.) je zahříváno, sušeno a následně homogenizováno s pojivem v míchacím reaktoru. Sypká směs je dále pomocí šnekového extruderu temperována na teplotu tání daného termoplastu a jako tavenina je vpravena do jednotlivých lisovacích forem, kde dochází k finální tvarové úpravě a chlazení. Hotový výrobek je následně z lisovací stanice předán ke konečné manipulaci – paletizaci, balení a expedici.

 

 
 

Nezávazná poptávka

@