Pneumatické separátory

Pneumatické třídiče

Garantují vysokou efektivitu separace, pokud je nutné třídit na základě objemové hmotnosti nebo tvaru – např. lehké frakce (prach, fólie, papír atp.) od těžké (sklo, kov, suť).

Umožňuje použití na širokou škálu odpadů:

 

  • Komunální a průmyslový odpad
  • Elektroodpad
  • Popel ze spalování
  • Dřevo
  • Biomasa
  • Demoliční a stavební odpad
  • Ostatní odpady s obdobnými fyzikálními vlastnostmi

 

Zařízení je tvořeno dopravníkem, rotačním bubnem, pneumatickým systémem a systémem interních rozdělovačů a deflektorů pro usměrňování vzdušného proudu.

Nezávazná poptávka

@