MULTIFERM - hygienizace, homogenizace, sušení a materiálová transformace bioodpadů, gastroodpadů a čistírenských kalů

MULTIFERM

Inovativní technologie MULTIFERM upravuje a využívá biologicky rozložitelné odpady s využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla v kombinaci s odpadním teplem jiných technologií. V různých provozních režimech tak zajišťuje hygienizaci, homogenizaci, sušení a materiálovou transformaci bioodpadů (komunálních, gastro odpadů, čistírenských kalů i zemědělských odpadů).

Z hlediska konstrukce se jedná o vsázkový izolovaný bubnový reaktor bez vnitřních pohyblivých částí s unikátním systémem ventilace a teplovzdušných výměníků zajišťující dle požadovaného provozního režimu maximální využití tepelné energie fermentačních procesů pro tepelnou úpravu, rozklad, transformaci nebo sušení vsázkového materiálu.

MULTIFERM - sušení
 

 MULTIFERM G

Předúprava gastroodpadu pro následné zpracování běžným kompostováním v pásových hromadách

 • zajištění hygienizace a dekompozice v souladu s platnou legislativou
 • kapacita 500 t gastroodpadu / 1 reaktor a rok
 • bez dodatečno zdroje tepla
 • snadno začlenitelné do stávajícího provozu kompostárny
 • automatická manipulace a vymývání svozových nádob
 • bez zápachu - uzavřený ventilační systém
 • vstupní zakládka 1:1 s běžným BRKO
 • bez vnitřních pohyblivých částí - minimální náklady na údržbu, bezporuchovost
 • cyklus 1-2 dny
 • minimální nároky na plochu - 40 m2, tzn. 0,08 m2/t kapacity
 • ekonomicky racionální řešení (provozní náklady cca 120 Kč/t, provozní náklady včetně odpisů zařízení (10 let) cca 550 Kč/t)

MULTIFERM G

 

MULTIFERM S

Nízkoteplotní sušárna odvodněného čistírenského kalu

 • účinné sušení odvodněných kalů (18-30 % suš. na cca 85 %)
 • bez zápachu- uzavřená technologie
 • intenzifikace dle výkonu externího zdroje tepla - využitelné odpadní teplo, včetně nízkopotenciálního (kogenerační jednotka, kotel, solární ohřev apod.)
 • hygienizace materiálu
 • automatický provoz zařízení
 • kapacita technologie 700 t / reaktor a rok
 • nízké prostorové nároky technologie (40 m2)
 • ekonomicky racionální sušení - měrné provozní náklady 150 Kč/t, provozní náklady včetně odpisů 600 Kč/t
 • bez vnitřních pohyblivých částí - minimální náklady na údržbu, bezporuchovost

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat zde >>

 

 

Nezávazná poptávka

@